Nauczyciele

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego - wychowawca - p.o. dyrektora Pani Magdalena


Wykształcenie:

Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji: Metodyka języka angielskiego.

Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji: Wychowanie przedszkolne.

Studia magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.

Studia licencjackie: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im.Mieszka I w Poznaniu, kierunek: Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i hospitacyjna.

Doświadczenie:

- opiekunka dziecięca w ochronce

- warsztaty terapii zajęciowej

-  przedszkole państwowe

-  świetlica szkolna

Kursy i szkolenia:

O dzieciach uzdolnionych matematycznie.

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej.

Kreatywni interaktywnie. Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji przedszkolnej.

Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu.

Wychowanie przez sztukę - z przygodą, z uśmiechem.
Czy czytanie jest nam dzisiaj potrzebne? - Cała Polska Czyta Dzieciom.

Język obcy w edukacji przedszkolnej- warsztaty metodyczne. Motywacja w nauczaniu języka angielskiego.

Język obcy w edukacji przedszkolnej - warsztaty metodyczne.Zabawy ruchowe w przygotowaniu do nauki języka angielskiego.

Rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym - wewnątrzprzedszkolne doskonalenie nauczycieli.

Arteterapia jako narzędzie wspierania pracy wychowawczej.
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.
Jak pracować z emocjami dzieci (rozwój emocji, ich zrozumienie i kontrola).
Dziecięca matematyka wg prof.Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.
Na dobry start w przygotowaniach do szkoły - wychowanie przez sztukę. Konferencja WSPiA.
Obniżamy poziom agresji w grupie dzieci - ćwiczenia i zabawy.
Rodzice niełatwi w kontakcie-jak z nimi rozmawiać.
Muzykoterapia w przedszkolu.
Warsztaty muzyczne aktywnego słuchania muzyki opracowanej metodą Batii Strauss.
Język angielski - FCE.
Układy choreograficzne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warsztaty.
Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej.
Budowa relacji społecznych metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
O dzieciach uzdolnionych matematycznie - prof.Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.
Wychowanie przez sztukę z ‘Przygodą i uśmiechem’  WSPiA
Efektywne formy współpracy z rodzicami, techniki prowadzenia rozmowy.
Język obcy w edukacji przedszkolnej - warsztaty metodyczne. Praca z ilustracja i książką.Angielski dla starszaków.
Język angielski w edukacji przedszkolnej.
Techniki nauczania języków obcych dla dzieci w wieku 3-10 lat.
Warsztat - Edu Klub
Dziecko z autyzmem w przedszkolu - konferencja
Autyzm w szkole – o podążaniu za dzieckiem z ofertą edukacyjną - konferencja.
Jak zostać dobrym terapeutą ? Wstęp do terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem z zaburzeniem rozwojowym.
Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na Animatora Czasu Wolnego
Zapoznanie, wdrożenie oraz realizacja nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego 2017
Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej
Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie


Nauczyciel wychowania przedszkolnego - Pani Monika

Wykształcenie:

Studia I stopnia: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Kierunek: Pedagogika. Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Doświadczenie:

Prowadzenie gromady zuchowej.

Organizacja zajęć rekreacyjno - naukowych dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Asystent nauczyciela przedszkola.

Kursy i szkolenia:

Kurs przygotowawczy dla kandydatów dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kurs wychowawców harcerskich.

Konferencja naukowo-szkoleniowa AUTYZM W SZKOLE - o podążaniu za uczniem z ofertą edukacyjną.

I pomoc przedmedyczna.

BHP

Jak zostać dobrym terapeutą ? Wstęp do terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem z zaburzeniem rozwojowym.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu.

Nauka samodzielności dziecka z autyzmem z wykorzystaniem planów aktywności.

Dziecko nadpobudliwe ruchowo.

Animator zabaw.

Neurodydaktyka - nauczanie przyjazne mózgowi.

Zapoznanie, wdrożenie oraz realizacja nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego 2017

III stopnie - Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej

Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie


Nauczyciel  zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej

Wykształcenie:

Studia magisterskie: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - specjalizacja: organizacja i zarządzanie sportem - uprawnienia do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół.

Studia podyplomowe:  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu- Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna.

Stypendium MEN - Gerlev Physical Education and Sport Academy w Danii.

Uprawnienia do masażu klasycznego.

Doświadczenie:

- nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej,

- opiekun półkolonii dla dzieci,

- wychowawca kolonijny,

- Młodszy Ratownik WOPR,

- organizator imprez integracyjnych dla dzieci (zajęcia sportowe, zabawy i gry, zajęcia rekreacyjne na hali i pływalni),

- instruktor pływania,

- organizowanie imprez sportowych dla przedszkolaków,

- staż w Urzędzie Miasta Poznania w Wydziale Kultury Fizycznej.

Kursy i szkolenia:

 • Praca z uczniem zdolnym
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
 • Współpraca z rodzicami
 • Kurs podstaw jogi dla dzieci cz.1 -Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Zabawy z chustą - organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Realizacja Projektu zdrowotnego Poznań stawia na zdrowie- profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV SP w Poznaniu
 • Profilaktyka wad postawy i kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci
 • Podróże do krainy łagodności - proste techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi; Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Oswoić nadpobudliwość - praca z dzieckiem nadpobudliwym; Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA


  Nauczyciel karate - Pan Paweł

Zawodnik karate klasy mistrzowskiej, aktualny reprezentant kraju zdobywający medale na największych turniejach światowych.
Swoje doświadczenie trenerskie zdobywa pracując z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach oraz szkołach od roku 2005

Wykształcenie:

Studia magisterskie: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - kierunek: organizacja i zarządzanie sportem.

Doświadczenie:

- nauczyciel w publicznych przedszkolach

-nauczyciel w prywatnych przedszkolach

-nauczyciel w szkole podstawowej

-nauczyciel w szkole gimnazjalnej

- nauczanie indywidualne dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum)

- gry i zabawy sportowe oraz nauka elementów w przedszkolu państwowym, prywatnym, szkołach podstawowych

-nauka samoobrony dla uczniów w wieku gimnazjalnym

-kluby sportowe w kraju i zagranicą.

Kursy i szkolenia:

 • Lic. trener sportu.
 • Instruktor pływania.
 • Instruktor kinezogerontoprofilaktyki.
  Psycholog - Pani Joanna


Wykształcenie:

 • Psychologia - studia magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (spec:psychologia kliniczna)
 • Fizjoterapia - studia magisterskie: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Psychologia dziecka- - studia podyplomowe

Doświadczenie:

 • praca w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Artus"
 • praca w Fundacja Królowej Elżbiety na rzecz osób niepełnosprawnych (Wielka Brytania)
 • praca w prywatnym domu opieki Southern Cross Healthcare (Irlandia Północna)
 • praca w Przedszkolu nr 1 Bajeczka
 • współpraca  z „Caritas” w ramach projektów profilaktyki uzależnień u dzieci i młodzieży
 • staż  â€“ Pracownia Psychoedukacji i Psychoterapii - Poznań

Praktyka zawodowa:

 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” - Gniezno
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez Zgr. Serafitki - Poznań
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Rogoźno

Szkolenia i kursy:

 • Warsztaty poświęcone metodzie M.Montessori, Centrum Uśmiechu Dziecka
 • Racjonalna Terapia Zachowań
 • Problemy dzieci i młodzieży z dysfunkcją układu ruchowego i narządów zmysłów w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym. Aspekty medyczne, psychologiczne i pedagogiczne - PAN - Poznań
 • Equality and Diversity Awareness – QEF, Wielka Brytani
 • Challenging Behaviour –  QEF - Wielka Brytania
 • Professional Boundaries – QEF - Wielka Brytania
 • Kurs języka migowego dla pracowników służb medycznych
 • Rehabilirtacja niemowląt 0-12 m.ż - Reha Plus
 • PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Nauczyciel - wychowawca

Wykształcenie:

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza Poznań: pedagogika specjalna.

Doświadczenie:

- "Sapplings Educating For Life" - przedszkole dla dzieci z autyzmem, Centrum Wczesnego Wspomagania Dziecka Poznań

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciel" Oborniki Wlkp.

Kursy i szkolenia:

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Muzyczna koncepcja w edukacji matematyznej

BHP

 

„Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie” wykład 2019

 

"O Rupakach" - Danuta Wawiłow

Usiądź przy mnie, mamusiu. Coś ci powiem do uszka... Wiesz, kto do mnie przychodzi, jak się kładę do łóżka? Takie śliczne, puchate, kolorowe jak ptaki... Za nic w świecie nie zgadniesz! To przychodzą RUPAKI! Te RUPAKI, mamusiu, to są takie zwierzaki - trochę jakby kociaki, trochę jakby dzieciaki, trochę jakby motyle, krokodyle czy raki... Nie rozumiesz, mamusiu? No, po prostu - RUPAKI! Są RUPAKI dorosłe i RUPAKI - dzieciaki, są RUPAKI - dziewczyny i RUPAKI - chłopaki, są RUPAKI - mądrale i RUPAKI - głuptaki, są brzydale i wcale, wcale ładne RUPAKl... Te RUPAKI mieszkają w różnych dziurach i kątach, i na przykład za szafą, gdzie się kurzu nie sprząta, i w szufladzie tatusia, i na półce z książkami, i w wózeczku dla lalki też nocują czasami. Strasznie boją się myszy i nie lubią jeść sera, zawsze tańczą kozaka, gdy na burzę się zbiera, śpią w kaloszach, a kąpiel zawsze biorą we frakach... Nie chcesz wierzyć? Naprawdę! Ja się znam na RUPAKACH! Jeśli spotkasz któregoś w kuchni albo w łazience, to go możesz pogłaskać albo wziąć go na ręce, tylko nie mów przypadkiem: Jejku, co za pokraka!", bo ty nie wiesz, jak łatwo jest obrazić RUPAKA! Popatrz, popatrz, już przyszły. Jeden siedzi na oknie! Oj, przepraszam, mamusiu, że tak ziewam okropnie! Jak mi bajkę opowie, to powtórzę ci rano... Teraz już mnie pocałuj... Zaraz zasnę... Dobranoc!