Dyrektor

 

Dyrektor pedagogiczny i administracyjny

nauczyciel dyplomowany
nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, dogoterapeuta.

 

 

Swoją pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczęłam już na drugim roku studiów jako wolontariusz w szkole. Od wielu lat jestem wychowawcą i terapeutą w szkole specjalnej. Uczyłam na wszystkich etapach edukacji, prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ruchowe oraz logopedyczne. Od roku 2006 pracuję również w kilku przedszkolach prywatnych w Poznaniu i okolicach jako neurologopeda, pedagog specjalny i nauczyciel wychowania przedszkolnego. W efekcie wieloletniej pracy uzyskałam tytuł nauczyciela dyplomowanego. Specjalizuję się w terapii trudności rozwojowych dzieci oraz korygowaniu wad wymowy dzieci w wieku przedszkolnym.
W prywatnym gabinecie prowadzę także terapię młodzieży i osób dorosłych.

W swojej pracy z dziećmi wykorzystuję każdy kierunek mojego wykształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności. Praca z człowiekiem a w szczególności z dzieckiem, któremu mogę pokazać najlepszy kierunek Jego rozwoju, pomóc pokonać trudności w rozwoju  - to jest moją pasją.

 

Wykształcenie:


BASILEUS Szkolenia, Terapia Zachowań Psów , Dogoterapia - uzyskanie kwalifikacji dogoterapeuty / kynoterapeuty wraz ze szkoleniem psa

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu  - specjalizacja: neurologopedia.

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - kierunek: nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - kierunek: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - kierunek: logopedia. PZL nr 01065/15/182/2014

Uniwersytet  im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierunek: pedagogika specjalna   uzyskany tytuł: magister pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Doświadczenie:

- wiceprezes FUNDACJI NA NIEBIESKO / fundacja na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / - spec.w zakresie diagnozy oraz spraw administracyjnych

- członek Stowarzyszenia TRWANIE / stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych,

- nauczyciel dyplomowany,

-  wychowawca  klas I-III w szkole podstawowej (kształcenie zintegrowane),

-  wychowawca grup przedszkolnych,

-  logopeda w przedszkolach, szkole podstawowej, gimnazjum, prywatnym gabinecie,

-  nauczyciel nauczania indywidualnego,

- nauczyciel rewalidacji indywidualnej (zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia orientacji
w przestrzeni, zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne),

-  prowadzenie zajęć w ramach projektu Ratujemy i Uczymy Ratować w szkole podstawowej
i gimnazjum,

-  kierownik corocznego Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci organizowanego przez ZSS 105 w Poznaniu oraz Stowarzyszenie 'Trwanie' - uroczystość pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz pod patronatem medialnym TVP Poznań, Głosu Wielkopolskiego oraz Fundacji FILANTROP

-  opiekun stażu nauczycieli stażystów - wychowanie przedszkolne,

- praktyka neurologopedyczna z pacjentami (oddział neurologii, udarowy) w Szpitalu MSWiA,

- wiceprezes Fundacji Na Niebiesko www.naniebiesko.pl

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 

 1. Praca terapeutyczna z dzieckiem z autyzmem.
 2. DynaMid szybka nauka.
 3. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I i II stopień  prow.prof. M.Bogdanowicz
 4. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona.
 5. Diagnozowanie i praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD).
 6. Makaton – Program Rozwoju Komunikacji PRKM.
 7. Współpraca z rodzicami.
 8. Ratujemy i uczymy ratować – pierwsza pomoc.
 9. Tworzyć a nie odtwarzać. Inspiracje plastyczne, techniczne i muzyczne, a rozwijanie kreatywności ucznia.
 10. Agresja w szkole.
 11. Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne w szkole.
 12. Podstawy pracy z dzieckiem z autyzmem.
 13. Efektywna komunikacja interpersonalna w szkole.
 14. Krzywdzenie fizyczne i emocjonalne dzieci – diagnoza i pierwsza interwencja.
 15. Podstawy integracji sensorycznej.
 16. Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań od najmłodszych lat.
 17. Analiza rysunków dzieci i dorosłych.
 18. Inteligencja emocjonalna a rozwój osobisty.
 19. Literatura bawi, uczy, wychowuje.
 20. Zabawy sensoryczne.
 21. Zastosowanie metody Castillo Moralesa.
 22. Wykorzystanie diagnozy neuropsychologicznej w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością.
 23. Kurs technik neurofizjologicznych i konsultacji w usprawnianiu dzieci ze skoliozą oraz profilaktyce wad postawy.
 24. Zmiany w prawie oświatowym. Zapoznanie z zaleceniami MEN i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 25. Dziecięcy masaż Shantala.
 26. Wdrożenie nowego nadzoru pedagogicznego.
 27. Praca nauczyciela z ofiarami i sprawcami przemocy.
 28. Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.
 29. Kontrola zarządzeń.
 30. O dzieciach uzdolnionych matematycznie.
 31. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej.
 32. Kreatywni interaktywnie. Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji   przedszkolnej.
 33. Czy czytanie jest nam dzisiaj potrzebne? - Cała Polska Czyta Dzieciom.
 34. Techniki prezentacji" w ramach "Nowoczesna i alternatywna metoda psychopedagogiczna.
 35. System edukacji przez ruch D. Dziamskiej.
 36. Awans zawodowy w ramach RP
 37. Warsztaty plastyczne OEdN Poznań
 38. Udział w spotkaniu szkoleniowo-inormacyjnym dot.alternatywnej metody komunikacji PECS.
 39. Nauczyciel - kreator i pedagog.
 40. Ruch, który uczy i rozwija umysł.
 41. Możliwości zastosowania treningu uwagi słuchowej metodą A.Tomatisa w terapii i wsparciu rozwoju dzieci.
 42. Na dobry start w przygotowaniach do szkoły - wychowanie przez sztukę. Konferencja WSPiA.
 43. Komunikacja nauczyciel-rodzic, jako metoda wychowawcza wspomagająca rozwój dziecka.
 44. Pierwsza klasa, to nie czas na eksperymenty, czyli jak uczyć w nowej rzeczywistości.
 45. Szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej – aktualizacja
 46. Żywienie a zdrowie - zasady prawidłowego żywienia, znaczenie ruchu w życiu człowieka ODN
 47. Wychowanie przez sztukę z ‘Przygodą i uśmiechem’  WSPiA
 48. Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu? Konferencja.
 49. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela, czyli jak nie stracić motywacji do pracy.
 50. Motywujemy do działań twórczych! Plastyka i technika w klasach 4-6.
 51. Język angielski w edukacji przedszkolnej.
 52. Jak radzić sobie z agresją u dzieci.
 53. Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu.
 54. Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnoszkolnej.
 55. Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej.
 56. Praca z dzieckiem z autyzmem w warunkach szkolnych, w systemie klasowo - lekcyjnym.
 57. Dziecko z autyzmem w przedszkolu – konferencja
 58. Matematyka na wesoło. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci.
 59. Autyzm w szkole – o podążaniu za dzieckiem z ofertą edukacyjną – konferencja 2017
 60. Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy 2017
 61. Wykorzystanie MAP MYŚLI dla podniesienia jakości uczenia się i nauczania 2017
 62. Kluczowe kompetencje trenerskie w pracy wychowawcy - nauczyciela 2017
 63. Jak w pracy z grupą uwzględnić indywidualne potrzeby poznawcze, wzmóc uwagę podczas lekcji dzięki wykorzystaniu koncepcji indywidualnych wzorców myślenia D.Markowej i A.Powell 2017
 64. Opóźniony rozwój mowy – wielopłaszczyznowe podejście do terapii dziecka FUNDACJA FONIA GDAŃSK 2017
 65. Charakteryzacja przedszkolnego aktora konferencja  2018
 66. Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo 2018
 67. Rotacyzm 2018
 68. Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 2018
 69. Terapia Neurotaktylna cz.I Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej 2018
 70. Arteterapia – twórcza integracja / moduł muzyczny, teatralny, taneczny  2018
 71. Rozwój biologiczny, poznawczy i emocjonalny dzieci w świetle nowej podstawy programowej 2018
 72. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD - test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka / uprawnienia do wykorzystywania testu KOLD  2018
 73. Metody terapii logopedycznej - od teorii do praktyki - webinarium 2018
 74. Multimedia-kształtują charakter, ćwiczą umiejętności -webinarium 2018
 75. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych  w terapii logopedycznej - dr hab.prof. US Lilianna Konopska
 76. Konflikty dzieci i młodzieży. Dlaczego chłopcy i dziewczynki inaczej reagują w sytuacjach trudnych?
 77. Urlop macierzyński, wychowawczy i inne uprawnienia nauczycieli w 2018 roku.
 78. Przygotowanie dzieci w  wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania.
 79. Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii - dr hab.prof. US Barbara Ostapiuk 2018
 80. Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów - prof.UŚ dr hab.Danuta Pluta-Wojciechowska
 81. Zmiany w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych - szkolenie 2019
 82. Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie - wykład 2019
 83. Komunikacja z dzieckiem w przedszkolu, w szkole i w domu - seminarium czerwiec 2019
 84. Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz.1. wykład czerwiec 2019
 85. Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz.2. wykład czerwiec 2019
 86. Dogoterapia -  edukacja i terapia z udziałem psów  lipiec 2019
 87. Hortiterapia  - lipiec 2019
 88. Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (moduł I) – sierpień 2019
 89. O kręgach socjokratycznych czyli o grupowym rozwiązywaniu konfliktów w klasie - warsztat - marzec 2020
 90. Rola nauczyciela i wychowawcy w procesie budowania poczucia wartości dziecka z ADHD – szkolenie – marzec 2020
 91. Jak rozmawiać z dziećmi o profilaktyce zdrowotnej - marzec 2020
 92. Modyfikowanie zachowań w pracy z dziećmi ze spektrum - marzec 2020
 93. TUS-terapia czy wspólna przygoda?
 94. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów" - w oparciu o Porozumienie bez Przemocy.
 95. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna.
 96. Wybiórczość pokarmowa - przyczyny, objawy, występowanie.
 97. TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 98. Bezpieczeństwo w kształceniu na odległość.
 99. Neurodydaktyka i neuroedukacja - jak wykorzystać ją do zmian w nauczaniu.
 100. Terapia pedagogiczna z pomysłem.
 101. Jak pracować metodą projektów badawczych w przedszkolu?
 102. Założenia Planu Daltońskiego. Jak je wykorzystać w pracy z dzieckiem?
 103. Zmysły prawidłowo zintegrowane - wykorzystanie elementów pedagogiki Montessori podczas zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 104. Usprawnienie motoryki małej - ćwiczenia ręki.
 105. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela z tytułu niedopełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
 106. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w sytuacji kryzysowej.
 107. Organizacja pracy przedszkola zgodna z aktualnymi wymogami (COVID-19).
 108. Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie"
 109. Terapia przez zabawę.
 110. Ryzyko dysleksji u przedszkolaka.Profilaktyka, diagnoza i działanie.
 111. Poznanie siebie i otaczającego świata poprzez zabawy i ćwiczenia z psem.
 112. Tworzenie indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
 113. Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, ucznia z zespołem Aspergera.
 114. Elementy arteterapii w zajęciach z psem dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
 115. Wybór terapii oraz ścieżki edukacji - dziecko w wieku przedszkolnym.
 116. Jak zostać nauczycielem kontraktowym? Awans zawodowy nauczyciela.
 117. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej.
 118. Eksperyment jako metoda aktywizująca uczniów i nauczycieli.
 119. O kręgach socjokratyczncyh czyli o grupowym rozwiązywaniu konfliktów w klasie.
 120. SPE w nauczaniu zdalnym: terapia logopedyczna online.
 121. RODO w oświacie.
 122. Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami w rozwoju za pomocą VB-MAPP oraz innych narzędzi.

 

"O Rupakach" - Danuta Wawiłow

Usiądź przy mnie, mamusiu. Coś ci powiem do uszka... Wiesz, kto do mnie przychodzi, jak się kładę do łóżka? Takie śliczne, puchate, kolorowe jak ptaki... Za nic w świecie nie zgadniesz! To przychodzą RUPAKI! Te RUPAKI, mamusiu, to są takie zwierzaki - trochę jakby kociaki, trochę jakby dzieciaki, trochę jakby motyle, krokodyle czy raki... Nie rozumiesz, mamusiu? No, po prostu - RUPAKI! Są RUPAKI dorosłe i RUPAKI - dzieciaki, są RUPAKI - dziewczyny i RUPAKI - chłopaki, są RUPAKI - mądrale i RUPAKI - głuptaki, są brzydale i wcale, wcale ładne RUPAKl... Te RUPAKI mieszkają w różnych dziurach i kątach, i na przykład za szafą, gdzie się kurzu nie sprząta, i w szufladzie tatusia, i na półce z książkami, i w wózeczku dla lalki też nocują czasami. Strasznie boją się myszy i nie lubią jeść sera, zawsze tańczą kozaka, gdy na burzę się zbiera, śpią w kaloszach, a kąpiel zawsze biorą we frakach... Nie chcesz wierzyć? Naprawdę! Ja się znam na RUPAKACH! Jeśli spotkasz któregoś w kuchni albo w łazience, to go możesz pogłaskać albo wziąć go na ręce, tylko nie mów przypadkiem: Jejku, co za pokraka!", bo ty nie wiesz, jak łatwo jest obrazić RUPAKA! Popatrz, popatrz, już przyszły. Jeden siedzi na oknie! Oj, przepraszam, mamusiu, że tak ziewam okropnie! Jak mi bajkę opowie, to powtórzę ci rano... Teraz już mnie pocałuj... Zaraz zasnę... Dobranoc!