Projekt ekologiczny

Plan edukacji ekologicznej realizowany w przedszkolu

„EKOLUDKI”

 

W ostatnich latach obserwujemy systematyczne niszczenie środowiska naturalnego przez człowieka. Ludzie zatruwają powietrze, wodę, niszczą lasy i glebę. Wobec takiego zagrożenia nie można pozostać obojętnym. Musimy powstrzymać tą dalszą dewastację przyrody i chronić istniejące zasoby. Ważną rolę w tym procesie odgrywa zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja ekologiczna. Oczywiste jest to, że wpływ przedszkolaka na zanieczyszczanie atmosfery czy gleby jest naprawdę niewielki, ale ważne jest kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Gdy człowiek już, jako dziecko pozna problematykę gospodarki odpadami oraz jej znaczenie dla ekosystemu, to wówczas kształtuje się zupełnie inny stosunek do środowiska. Jednakże należy pamiętać, aby to nabywanie wiedzy o świecie przyrody dokonywało się poprzez ODKRYWANIE, POZNAWANIE I DZIAŁANIE W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU PRZYRODNICZYM.

1. Cele przedszkolnej edukacji ekologicznej obejmują:

- rozbudzanie zainteresowań najbliższym środowiskiem społeczno - przyrodniczym;
- poznanie piękna przyrody oraz jej wartości w życiu człowieka;
- wspólna dbałość o ochronę i estetykę naszego otoczenia;
- wdrażanie dzieci do zdrowego stylu życia wolnego od zagrożeń;
- pobudzanie do twórczego i kreatywnego działania poprzez ukazywanie bogactwa przyrody oraz korzyści jakie z niej wypływają;
- kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez stosowanie atrakcyjnych form edukacyjnych.

2. Przykładowe zadania o treściach przyrodniczo - ekologicznych, które realizujemy

z dziećmi:

- organizowanie zajęć proekologicznych i przyrodniczych;
- uczestniczenie w akcjach typu "Sprzątanie świata", zbiórki makulatury, „Pomagamy zwierzętom” – zbiórka darów do schroniska, zbiórka nakrętek i baterii;
- uwiecznianie prowadzonych działań służących ochronie przyrody na zdjęciach oraz poprzez rysunki
i prace plastyczne dzieci;
- gromadzenie materiałów do wykonania albumów i plakatów z określonego obszaru ekologicznego;
- wykonywanie przez dzieci wszelkich prac z materiałów przyrodniczych ( zielniki, prace przestrzenne
i płaskie itp.);
- uczestniczenie oraz organizowanie konkursów ekologicznych i quizów sprawdzających wiedzę przyrodniczą;
- gromadzenie surowców wtórnych;
- utworzenie w sali "biblioteczki przyrodniczej";
- przygotowanie przedstawienia ekologicznego z udziałem zaproszonych gości;

- prowadzenie w przedszkolu zielonego ogródka lub kącika przyrody;

- organizowanie spacerów do różnych obiektów przyrodniczych i ekosystemów;

- organizowanie wycieczek o tematyce przyrodniczej (n.p. rezerwat wilków w Stobnicy, KidsFarm i in.),

- udział w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach o tematyce ekologicznej.

 

3. Zagadnienia z edukacji ekologicznej można realizować w każdej nadarzającej się sytuacji. Chcąc lepiej kształtować postawy proekologiczne dzieci – będziemy uroczyście obchodzić takie święta jak:

 • Dzień Wiosny – 21 marca
 • Światowy Dzień Meteorologii – 23 marca
 • Tydzień Czystości Wód – od 1 do 7 kwietnia
 • Światowy Dzień Ziemi – 22 kwietnia
 • Dzień Lasu i Zadrzewień – 5 czerwca
 • Dzień Leśnika – pierwsza niedziela czerwca
 • Dzień Ekologa – 19 września
 • Dzień Ochrony Przyrody – 30 września.

 

4. Współudział rodziców w edukacji ekologicznej:


- informowanie i uzgadnianie z rodzicami tematów i problemów, które z ich punktu widzenia są najważniejsze oraz możliwość ich realizacji;
- zachęcenie rodziców do uczestnictwa w prowadzonych zajęciach, akcjach przeznaczonych dla dzieci, jak i dla rodziców;
- zorganizowanie w placówce imprez o tematyce ekologicznej:

 • „Sprzątanie świata”
 • „Święto pieczonego ziemniaka”
 • Teatrzyk dla dzieci z udziałem Rodziców
 • Konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”
 • Rodzinny konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej.

 

5. Przydatna literatura:

 

 • Pytlarczyk J. - Edukacja Ekologiczna w przedszkolu. Program, zabawy, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze;
 • Studzińska M. - Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną;
 • Dymara B., Michałowski S., Woltman - Mazurkiewicz L. - Dziecko w świecie przyrody;
 • Frątczakowie E.J. - Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym;
 • Elbanowska S. - Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym;
 • Janik E. - Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi;
 • Chauvel D.P. - Środowisko w wychowaniu przedszkolnym;
 • Domka L. - Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju;
 • Kutyłowska G. - Program edukacji ekologicznej w przedszkolu z propozycjami zajęć.
 

"O Rupakach" - Danuta Wawiłow

Usiądź przy mnie, mamusiu. Coś ci powiem do uszka... Wiesz, kto do mnie przychodzi, jak się kładę do łóżka? Takie śliczne, puchate, kolorowe jak ptaki... Za nic w świecie nie zgadniesz! To przychodzą RUPAKI! Te RUPAKI, mamusiu, to są takie zwierzaki - trochę jakby kociaki, trochę jakby dzieciaki, trochę jakby motyle, krokodyle czy raki... Nie rozumiesz, mamusiu? No, po prostu - RUPAKI! Są RUPAKI dorosłe i RUPAKI - dzieciaki, są RUPAKI - dziewczyny i RUPAKI - chłopaki, są RUPAKI - mądrale i RUPAKI - głuptaki, są brzydale i wcale, wcale ładne RUPAKl... Te RUPAKI mieszkają w różnych dziurach i kątach, i na przykład za szafą, gdzie się kurzu nie sprząta, i w szufladzie tatusia, i na półce z książkami, i w wózeczku dla lalki też nocują czasami. Strasznie boją się myszy i nie lubią jeść sera, zawsze tańczą kozaka, gdy na burzę się zbiera, śpią w kaloszach, a kąpiel zawsze biorą we frakach... Nie chcesz wierzyć? Naprawdę! Ja się znam na RUPAKACH! Jeśli spotkasz któregoś w kuchni albo w łazience, to go możesz pogłaskać albo wziąć go na ręce, tylko nie mów przypadkiem: Jejku, co za pokraka!", bo ty nie wiesz, jak łatwo jest obrazić RUPAKA! Popatrz, popatrz, już przyszły. Jeden siedzi na oknie! Oj, przepraszam, mamusiu, że tak ziewam okropnie! Jak mi bajkę opowie, to powtórzę ci rano... Teraz już mnie pocałuj... Zaraz zasnę... Dobranoc!