Zapraszamy na nasze zajęcia

 

 • Warsztaty małego odkrywcy
 • Język angielski i niemiecki
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Ruch Weroniki Sherborne
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty kulinarne
 • Projekt ekologiczny
 • Koło teatralne
 • Muzyka z rytmiką
 • Nocne marki
 • Logopedia
 • Karate
 • Karty Grabowskiego
 • Terapia Snoezelen (wkrótce)
 • Metoda Projektu
 • Sudoku
 • Ogród terapeutyczny (wkrótce)
 • Dogoterapia
 • Trening Umiejętności Społecznych