logo rupaki

Kształcenie specjalne

Przedszkole realizuje orzeczenia o kształceniu specjalnym wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Realizacja orzeczenia wymaga zapisania dziecka do przedszkola.
Zalecenia z orzeczenia realizowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawartymi w:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001485

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635

Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu opłacana jest z subwencji oświatowej wypłacanej z Samorządu, w którego regionie zamieszkuje dziecko.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Przedszkole realizuje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju nie wymaga zapisywania dziecka do przedszkola.
Powyższe realizowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawartymi w:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001485

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635

Realizacja zaleceń zawartych w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju opłacana jest z subwencji oświatowej wypłacanej z Samorządu, w którego regionie zamieszkuje dziecko.

Przedszkole RUPAKI